Kirjakylä
Ajankohtaista
Kirjakyläpäivät
Kirjakauppa
Sysmän
Kirjakyläyhdistys Ry
Sysmän
Kirjakylä Oy
Tuotteita / Tilaus
Artnikkari
www.sysma.fi
IOB
 
Sysmän Kirjakylä
 
  Sysmän Kirjakylä-
yhdistys ry

Kirjakyläyhdistyksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta
www.sysmankirjakylayhdistys.fi

Sysmän Kirjakyläyhdistys ry perustettiin vuonna 1997. Sen alkuperäinen nimi oli Sysmän Kirjakylän Tuki ry. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää kansalaisten omaehtoista kirjallisuusharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä luoda kansainvälisiä yhteyksiä erityisesti kirjakyläverkoston kautta.

Sysmän Kirjakyläyhdistys ry on talkoohengessä toteuttanut jo Suomen kulttuurielämässä vakiintunutta Sysmän Kirjakyläpäiviä vuodesta 1999, järjestänyt muita kirjaan liittyviä tapahtumia, tiedottanut kirjakylätoiminnasta , tuottanut ja tarjonnut ostettavaksi monenlaisia kirjakylätuotteita, edesauttanut kirjakylälehden ilmestymistä ja luonut yhteyksiä kansainvälisiin kirjakyliin. Samoin yhdistys järjestää vuosittain matkoja erilaisiin kirjallisuustapahtumiin.