Kirjakylä
Ajankohtaista
Kirjakyläpäivät
Kirjakauppa
Sysmän
Kirjakyläyhdistys Ry
Sysmän
Kirjakylä Oy
Tuotteita / Tilaus
Artnikkari
www.sysma.fi
IOB
 
Sysmän Kirjakylä
 
  Mikä on Sysmän
kirjakylä?

MIKÄ ON SYSMÄN KIRJAKYLÄ?

Ilman rouva Kerttu Tapiolaa ei voisi puhua kirjakylästä.
Hän esitti unelman pitää pieni maaseutukylä elinvoimaisena
vanhojen kirjojen avulla. Kerttu Tapiola myös toteutti
apujoukkoineen 12 vuotta (1987 - 1998) Kertun Kirjapäiviä,
Sysmän Kirjakyläpäivien esimuotoa.
Sysmä julistautui Suomen kirjakyläksi vuonna 1997 ja liittyi  
samalla kansainväliseen kirjakyläverkostoon.

Vuodesta 1999 alkaen Sysmän Kirjakyläpäivät ovat olleet
Kirjakylän päätapahtuma. Pääosan saavat kansainvälisen
mallin mukaisesti vanhat kirjat ja kirjan käsityöläisyys, joskin
uusi kirjallisuus ja sen ilmiöt ovat myös mukana.

Sysmän Kirjakyläyhdistys ry perustettiin vuonna 1995. Yhdistys ylläpitää jäsenistönsä avulla kirjaan liittyvää aatteellista toimintaa järjestämällä mm. kirjailijavierailuja ja muita tapahtumia Sysmässä. Sysmän Kirjakylä Oy perustettiin vuonna 1999. Yhtiön tarkoituksena on elvyttää paikkakunnan elinkeinoelämää kaupallisin keinoin. Tärkein väline tähän on tietenkin kirja ja siihen liittyvät oheistuotteet.

Sysmän Kirjakylä käsittää tänään kaksi toisiaan täydentävää toimijaa, Sysmän Kirjakylä ry:n ja Sysmän Kirjakylä Oy:n